Hakkımızda
DÖNPER / TEMP

Teknik Bordrolama / Payroll OutsourcingÖzelikle son yıllarda mevzuatın sürekli değişmesi nedeniyle başlı başına bir uzmanlık haline gelen bordro sürecinin outsource edilmesi ücret gizliliğinin sağlanmasını da beraberinde getirmektedir. Dönper / TEMP Payroll outsourcing projesi yalnız personel muhasebesini değil personelin özlük süreçlerine yönelik çok farklı süreçleri de kapsamaktadır. Bordro işlemleriyle zaman kaybı, bürokratik işlemlerin ve prosedürlerin takibi, SSK, iş-Kur ve Çalışma Bakanlığı ile ilişkilerin yürütülmesi, şirket içi ücretlerin öğrenilmesi gibi problemlerinizi TEMP Payroll outsourcing ile çözebilirsiniz.İnsan Kaynakları Destek HizmetleriProje bazlı çalışmalarınızda personel sayınız artmadan, sirkülasyon oranınız gereksiz yükselmeden, personel özlük süreçleriyle zaman yitirmeden Dönper/TEMP bordrolu elemanlarla çalışabilirsiniz. 

Seçme-yerleştirme maliyetlerini düşürür.

Özellikle masraf raporlarıyla çalışmakta olan birimlerde muhasebe evrak sayısını azaltır.

Personele ilişkilerde iş hukuku konusunda yanlışlık yapılmasını öner.

Personele yönelik özlük işlemlerinde takip yükümlülüğünü kaldırır.Toplu İşe Alım ve BordrolamaDönemsel olarak çalışacak ve gruplar halinde yapılan eleman istihdamlarında çözüm ortağınız yine Dönper/TEMP olacaktır. Bordro ve Personel Süreçleri DenetimiMüşterinin tüm bordro veya personel süreçleri, yürürlükte yasalar ve genelgeler doğrultusunda denetlenir. Konuya yönelik denetim raporu müşteri yönetimine iletilir.İşe girişlerin zamanında yapılıp yapılmadığı

Özlük dosyalarındaki eksik evraklar

Aylık sigorta prim bildirgeleri

İşkur'a verilen belgelerin doğruluğu

İşyeri tehlike dereceleri

Bordroların SGK ve vergi mevzuatına uygunluğunun tespiti


Döner Sermaye, Honorarium ve Resmi Kurumlar Ödemelerinin ve Dokümantasyonunun Takibi

Döner sermaye ile ilişkili tam zamanlı, serbest meslek makbuzu, gider pusulası veya çalıştığı kurum adına fatura verebilen hekimlerin ödemelerinin müşteri adına gerçekleştirilmesi, projeye yönelik muhasebe evraklarının temini Dönper/TEMP tarafından yapılmaktadır.
Copyright 2017 - DÖNPER DANIŞMANLIK - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - DÖNPER DANIŞMANLIK - Tüm Hakları Saklıdır