Asgari Ücrete Kadar Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Muafiyeti
01.01.2022 tarihinden itibaren; ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından kümülatif gelir vergisi matrahına isabet eden tutarı kadar vergi muafiyeti ve asgari ücretin damga vergisi oranında damga vergisi muafiyeti hakkında TASLAK metin yayınlanmış olup aşağıda kanun metni linkini bilginize sunarız.
https://media-exp1.licdn.com/dms/image/C560BAQFAZ5Drrp2gUw/company-logo_200_200/0/1519887514045?e=21...
Taslak metin:
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/gelir/gvktebtas...

Resmi Gazete:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211225-2.htm


Copyright 2017 - DÖNPER DANIŞMANLIK - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - DÖNPER DANIŞMANLIK - Tüm Hakları Saklıdır