Bulundurma
Proje bazlı çalışmalarınızda personel sayınız artmadan, sirkülasyon oranınız gereksiz yükselmeden, personel özlük süreçleriyle zaman yitirmeden Dönper/TEMP bordrolu elemanlarla çalışabilirsiniz. Çok sayıda personelin özlük işlemlerini sizin adınıza kendi bordromuzda yerine getirebiliriz.
  • Seçme-yerleştirme maliyetlerini düşürür.
  • Özellikle masraf raporlarıyla çalışmakta olan birimlerde muhasebe evrak sayısını azaltır.
  • Personele ilişkilerde iş hukuku konusunda yanlışlık yapılmasını öner.
  • Personele yönelik özlük işlemlerinde takip yükümlülüğünü kaldırır.
Copyright 2017 - DÖNPER DANIŞMANLIK - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - DÖNPER DANIŞMANLIK - Tüm Hakları Saklıdır