Bordro ve Personel Süreçleri Denetimi
Müşterinin tüm bordro veya personel süreçleri, yürürlükte yasalar ve genelgeler doğrultusunda denetlenir. Konuya yönelik denetim raporu müşteri yönetimine iletilir.
  • İşe girişlerin zamanında yapılıp yapılmadığı
  • Özlük dosyalarındaki eksik evraklar
  • Aylık sigorta prim bildirgeleri
  • İşkur'a verilen belgelerin doğruluğu
  • İşyeri tehlike dereceleri
  • Bordroların SSK ve vergi mevzuatına uygunluğunun tesbiti
Copyright 2017 - DÖNPER DANIŞMANLIK - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - DÖNPER DANIŞMANLIK - Tüm Hakları Saklıdır